TÜRKÇE

HAKKIMIZDA

Abdullah DEMİRCİOĞLU

Avrupa İlâhiyat Fakültesi – Gent ilk defa 2006-2007 akademik yılında eğitime başladı.  IFE-GENT hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara İslâm dünyasında gelişen İslâm bilimleri alanına eğitim fırsatı sunmak istiyor.  Fakültemiz farklı kültürler arasında açık ve hoşgörülü bir atmosferde karşılıklı anlayışı teşvik eder mahiyettedir. Fakültemiz çağdaş çeşitliliğe sahip toplumumuzla uyumlu bireylerin gelişimine katkıda bulunmaktadır.


Somut anlamda bu diğer etkenlerin yanı sıra çeşitli etnik grupların ve İslâm’i hareketlerin eğitim alanında, öğretim kadrosunda ve IFE-GENT'in öğrenci topluluğunda temsil edildiği anlamına gelir.  IFE-GENT, İslâm'ın geleneksel çalışma konularının temsil edildiği yoğun bir çalışma programı ile İslâm hakkındaki bilgiyi genişletmek ve derinleştirmek amacıyla kurulmuştur.  Öğrencileri, sosyal toplumun inşasına ve olumlu gelişimine katkıda bulunmaya teşvik eder.

Bazı insanların İslâm’i bir fakültede yaptığı temsillerin aksine,

IFE-GENT herkese açıktır.

Fakültemiz faaliyetlerini İslâmi ilke ve değerlerden ilham almaktadır; eğitim ve araştırma, İslâm'ın doktrinine, çeşitli tarihsel şartlar altında çalışmasına ve toplumumuzdaki gelişmeye özellikle dikkat eder;

İkincisi, IFE-GENT bir fakültedir. Bu, insanlığın sosyal ve entelektüel tarihi boyunca yavaş yavaş gelişen ve evrensel olarak tanınan akademik kalite ve tutum ilkelerine uygun olarak açık ve eleştirel yansıma, araştırma ve diyalog kurumu olduğu anlamına gelir.

IFE-GENT bilimsel kaliteyi ve akademik özgürlüğü yol gösterici ilkelere yükseltir.Örneğin, müfredat teoloji (akaid), Kur'an-ı Kerim (tefsir) ve İslami hukuku (fıkı) gibi İslâm’i bilimleri içerir, fakat aynı zamanda felsefe ve tarih gibi konulara da uzanır.

İslâm bir çağrıdır, bütün İnsanlığa!

Hizmet binası açılış konuşması 2008


Avrupa ilahiyat fakültesi(ifeg) ropörtajı 14-05-2011

Avrupa ilahiyat fakültesi - Gent 2009


Adres


Islamitische Faculteit van Europa - Gent

Koopvaardijlaan 44

9000 GENT  BELGIË

Voor meer Info


Voor meer informatie kunt u recht.

Dinsdag vanaf 10:00 tot 15:00

Donderdag vanaf 10:00 tot 15:00


Telefoon


Tel:  0032/ 09/ 233. 02 .38
Fax: 0032/ 09/ 233.02.38
E-mail : info@ifeg.be

Website: www.ifeg.be