CURSUSSEN

OPLEIDINGEN


EIS
 KENNIS!

De Arabische taal


Dit is een noodzakelijke stap om de Koran te kunnen reciteren en memoriseren.  Allah's woorden dienen ook met zorg en goede uitspraak uitgesproken te worden.

Tijdens de eerste module worden er veel belang gehecht aan het uitspreken van Arabische letters (al-macharidj) vooraleer men begint met de woordenschat. Na deze module zal men in staat zijn om de Koran met een Arabische tongval te lezen waar elke letter en woord tot zijn recht komt. 

Pas indien men deze module onder de knie heeft kan men doorgaan naar de module Koran recitatie en memorisatie voor beginners.


Koran recitatie en memorisatie


Tajwied is het reciteren van de Koran volgens de recitatieregels. Het doel is om de woorden uit de Koran te handhaven zoals ze destijds aan Profeet Mohammed ( vrede zij met hem ) geopenbaard zijn, dit om fouten te voorkomen tijdens het reciteren.
Heb jij de Qoran altijd al vloeiend willen reciteren? Of ken jij de Tajwied-regels al en wil je verder specialiseren? Doe dan mee aan de cursus van het Qorân recitatie!


Is het belangrijk?


Ja! Iedere moslim dient de Qoran, het Woord van Allah (God), in de Arabische taal te kunnen lezen. En het praktisch toepassen van de tajwied regels is ongetwijfeld verplicht. Dit houdt in dat het vereist is om aan de regels van tajwied te houden tijdens de recitatie van de Koran.


De cursussen zijn toegankelijk voor iedereen. De cursus biedt de cursist(e) de ideale mogelijkheid om kennis te maken met de Qoran en er actief mee bezig te zijn.


Een tweede taal leren zal jouw horizon verbreden en jouw leven verrijken. Op vakantie of op een zakenreis zul jij je beter kunnen uitdrukken. Ook zul je in staat zijn om een grote massa van de wereldbevolking te begrijpen.


Zodra jij de Arabische taal beheerst, zal er een wereld voor je opengaan. De Arabische taal wordt wereldwijd door gemiddeld 280 miljoen mensen gesproken. Je zult je kunnen verdiepen in de oceaan van Arabische literatuur en het zal jou helpen de heilige Qoran beter te begrijpen.Wil jij Arabisch leren lezen en schrijven en gesprekken voeren in de Arabische taal? Of ben je reeds in staat om het Arabische schrift te lezen, maar begrijp je de betekenis van wat je leest niet? Of wil jij je meer verdiepen in de Arabische grammatica, de morfologieen en de retoriek?
Dit alles kun je bereiken doordeel te nemen aan de cursus Arabisch, welke op 8 niveaus kan worden gevolgd. Aan de hand van een niveau toets wordt bepaald op welk niveau je kunt starten.


De cursus Arabisch wordt aangeboden op meerdere niveaus. Beginners die geen of nauwelijks kennis hebben van de Arabische taal dienen zich in te schrijven in niveau 1. Geinteresseerden die deel willen nemen aan de cursus en al eerder een cursus of een opleiding Arabisch hebben gevolgd, worden getoetst om te bepalen in welk niveau ze mogen beginnen. Het Arabisch Taalcentrum IFEG biedt de mogelijkheid om de cursus voort te zetten wanneer men met goed gevolg het eindtentamen heeft afgelegd.


Icaza 


Studenten die verder willen studeren na het volgend van onze modules, kunnen voor deze modules een vrijstelling behalen. 


Docent


De lessen Arabisch worden verzorgd o.a. door dhr. M. Chelha. (hoofdmoefti in de centrale moskee en imam). Hij heeft onderscheiding op vlak van fiqh en aqida.


Inschrijven


Klik op de volgende link voor het info@ifeg.be
Per brief naar onderstaande adres
Islamitische Faculteiet van Europa - Gent
T.a.v. Arabisch Taalcentrum Ifeg
Koopvaardijstraat 44
9000 Gent

Donneer


U kunt uw zakat, sadaqa, donaties en giften over te maken  via bankrekening.

BE37 3900 1561 4328


Adres


Islamitische Faculteit van Europa - Gent

Koopvaardijlaan 44

9000 GENT  BELGIË

Voor meer Info


Voor meer informatie kunt u recht.

Dinsdag vanaf 10:00 tot 15:00

Donderdag vanaf 10:00 tot 15:00


Telefoon


Tel:  0032/ 09/ 233. 02 .38
Fax: 0032/ 09/ 233.02.38
E-mail : info@ifeg.be

Website: www.ifeg.be